Контакти 0898/549276
Лицензиран холистичен кабинет „Биомедикал - Д-р Делчева“

За Нас

101833230_XS
Биорезонансната апаратура „DIACOM-Lite-FREQ” се произвежда в Чехия и притежава Европейски сертификат за качество и всички необходими документи потвърждаващи безвредност и гарантиращи безопасна работа с нея  в страните от Европейския съюз.
Биорезонансната апаратура “DIACOM-Lite-FREQ” (NLS – diagnostics) е НЕКОНВЕНЦИОНАЛНА, ИЗПОЛЗВАЩА НЕТРАДИЦИОННИ МЕТОДИ ЗА БЛАГОПРИЯТНО  ВЪЗДЕЙСТВИЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ  ИНДИВИДУАЛНОТО ЗДРАВЕ НА ЧОВЕКА.

“DIACOM – Lite – FREQ” е многофункционална,  скринингова, биорезонансна апаратура, която чрез НЕЛИНЕЕН СИСТЕМЕН АНАЛИЗ извършва   тестване, контрол, оценка (остри, хронични и развиващи се патологии) и актуализиране моментното здравословно състояние на човека.

Биорезонансната апаратура „DIACOM- Lite-FREQ” e с графично-илюстративно съпровождане на информацията и автоматично текстово интерпретиране на резултатите от много и различни нива на тестване, които са разбираеми, както от лекарите, така също и от други с базово медицинско образование обучени оператори.

При работата с биорезонансната  апаратура “DIACOM-Lite-FREQ” всички тестове за актуалното здравословно състояние на човека се извършват чрез нелинеен системен анализ в реално време. Снемат се само обективните резултати от моментното състояние на здравето на човека и получаваме актуална функционална оценка за неговите органи и системи поотделно. Практически е невъзможно “изкуствено подреждане” на резултатите от тестването.

Работата с биорезонансната  апаратура “DIACOM-Lite-FREQ” e безопасна, а всички тестове за моментното състояние здравето на човека са НАПЪЛНО БЕЗВРЕДНИ,безконтактни,няма облъчване и болка”.

Биорезонансната  апаратура „DIACOM Lite-FREQ” е незаменим  помощник в ръцете на лекарите – специалисти, хомеопати, фелдшери, специалисти по медицинска рехабилитация, кинезитерапия и ерготерапия, а така също и на други специалисти свързани с благоприятно въздействие и възстановяване  здравето  на човека.
Апаратурата  „DIACOM-Lite-FREQ” намира своето практическо приложение и използване в Медицинските Центрове, Центрове за Профилактика на Здравето, Уелнес Центрове, Оздравителни Центрове, Спортни клубове, Центрове за фитнес, йога и други центрове за възстановяване здравето на човека.