Контакти 0898/549276
Лицензиран холистичен кабинет „Биомедикал - Д-р Делчева“

Детайли за уреда

13935130_611130592398832_3343426210121916870_n
Апаратът „DIACOM” се отнася към съвършено нов клас апарати, наречени „умни машини”. Какво е това?
В резултат на многобройни изследвания в областта на енергоинформатиката е създадена принципно нова апаратура, способна да разруши бариерата между съзнателно и подсъзнателно.
Медицината е тази сфера на дейност, за която това има особено значение. Това е нова възможност за диагностика, която се различава от ултразвуковите изследвания и компютърни томографии, един незаменим инструмент в масовата профилактика и превенция здравето на населението.
Теоретичните и експериментални работи, които са направили възможно конструирането и създаването на биорезонансния апарат „DIACOM”, са започнали още в началото на 19 век от инженерния гений на електрониката Никола Тесла.
Подробно описание
В апаратурата  „DIACOM-Lite-FREQ” присъства диагностичен модул – „DIACOM-NLS” (система за компютърно тестване с елементи на нелинеен анализ) и био-резонансен терапевтичен модул – „DIACOM-FREQ” (реализиращ принципа на микрочестотно въздействие върху патогенната микрофлора).
Биорезонансната апаратура чрез  чувствителни ТРИГЕРНИ ДАТЧИЦИ, осъществява и интерпретира „био – диалога” между  мозъка, нервната  система, органите  на  човека и многофункционално  програмно обезпечение  “DIACOM-NLS-Urmium”.

  • Напълно БЕЗВРЕДЕН ТЕСТ – безконтактен, няма инвазивни процедури, няма облъчване и болка по време на тестването;
  • При тестването, апаратурата  определя  обективните резултати  от актуалното  моментно  здравословно  състояние ПООТДЕЛНО  на  всички  органи  и  системи  на  човека  на  клетъчно  ниво;
  • При  тестването  е  възможно  намиране  на  начални  изменения, нарушения  и  болести присъстващи  в  организма  на  човека  на  клетъчно  ниво. Те  могат  да  се  открият  много  по-рано, и  много  преди  проявата  им  на  физическо ниво, като при това още нямат изразени функционални  нарушения  и  оплаквания от човека;
  • Практически  е  невъзможно  „изкуствено  подреждане”  на  резултатите  от  тестването.

Lite-FREQ-Utium

І. Апаратурата  е  с  графично – илюстративно  съпровождане  на  информацията  и  автоматично текстово (на български език)  интерпретиране  на  резултатите  от  много  и  различни  нива  на тестване :
*  „Тест  „ДИАГНОСТИЦИРАНЕ НА ПАТОГЕННИТЕ  МИКРООРГАНИЗМИ и ХЕЛМИНТИ” – определяне местонахождението, биологичната форма и процентното съотношение  на патогенната микрофлора(бактерии, вируси, паразити) на места в органите и системите на човека където традиционната медицина не може да ги открие;
* Тест „БИОХИМИЧЕСКИ ХОМЕОСТАЗ” – определяне на биохимическите показатели на кръв, хормони и други ,като информормацията се получава от информационната памет на клетката от мозъка на човека ;
* Тест „АЛЕРГЕНИ” – определя несъвместимост на организма към някой храни, химически лекарствени препарати, битови, производствени и други възможни токсини и алергени;
* Тест „СПЕКТРАЛЕН и ЕНТРОПИЕН АНАЛИЗ” –  уточняване предполагаемата степен и риск на развитие и динамика на патологическият процес в определен орган или система до 95%.Възможна прогноза за бъдещото състояние на организма, и в перспектива  развитие на заболяване ако има такова.
* „ВЕГЕТО –ТЕСТ” и препарати от различни групи лекарствени или други средства ВНЕСЕНИ В БАЗАТА ДАННИ на програмният софтуер:
-АЛОПАТИЯ
-ХОМЕОПАТИЯ
-ФИТОТЕРАПИЯ
-НУТРИЦЕВТИКИ и ПАРАФАРАМАЦЕВТИКИ
* “ТЕСТ НА СЪВМЕСТИМОСТ” и “ВЕГЕТО – ТЕСТ” – тестване на лекарствени средства НЕ ВНЕСЕНИ В БАЗАТА ДАННИ на програмният софтуер, тоест,това са препарати налични при лекаря или на пациента.
При тези тестове използваме възможностите на „РЕПРИНТЕР” („БИОРЕЗОНАНСНА ЧАША”-присъства в комплектацията на апаратурата) в който поставяме, и образно “внасяме” в стомаха на човека хранителна добавка, готова лекарствена, хомеопатична или билкова форма. Фактически, човек без да е приел определена готова лекарствена или друга форма в стомаха си, но благодарение софтуерните програми и възможностите на апаратурата, можем да проследим реакцията на всеки орган и система към тестваната готова форма, като проверяваме нейната ефективност,въздействие и съвместимост с организма като цяло преди нейното реално използване.

ІI. С апаратурата  “DIACOM-Lite-FREQ”  така също можем да извършим  различни  тестове и режим на терапия:
-МЕТА ТЕРАПИЯ – биорезонансно инвертиране на биоенергийния баланс на поразеният орган и генериране на биорезонансна  честота на  “оцифрованият” здрав орган-еталон към поразеният орган и въздействие по отношение на патологическият процес;
-FREQ ТЕРАПИЯ – унищожаване на патогенната  микрофлора и детоксикация на организма на човека;
-Създаване на БИОРЕЗОНАНСНИ РЕПРИНТНИ КОПИЯ на нозодни и други препарати.

11958138_436038746602901_1791601620495855601_o

ІII. Резултатите  от тестването  се принтират на хартиен носител и получаваме:
– текстуално(на български език) интерпретирано определение на констатираното актуално моментно здравословно състояние  и спектралното сходство на еталоните;
– цифров коефициент на спектралните съвпадения на процесите между еталона и клетките на текущият тестван орган;
– образни изображение на тествания орган с топография и пиктограми на
поразеният участък;
– графични характеристики които позволяват да се направи анализ на тъканното
повреждане на органа, което от своя страна позволява много по-точно да се
определи типа на повреждането(възпаление или разрушение) и детайлно уточняване
на моментното здравословно състояние на човека;