Контакти 0898/549276
Лицензиран холистичен кабинет „Биомедикал - Д-р Делчева“

Какво е биорезонансна диагностика и терапия?


Корените на биорезонансната терапия и диагностика датират от края на 19 век и са свързани с името на инженерния гений Никола Тесла.

Д-р Райф прилагайки принципа на резонанса въздейства на вирусите с определена вибрационна честота. В резултат на многогодишни изследвания той е открил честотите на грипа, херпеса, полиомиелита и др.

Д-р Райф доказва,че всяка болест може да бъде преборена, ако и бъде повлияно с определена вибрационна честота. След това организмът сам абсорбира нездравата тъкан. За да докаже правотата си, изследователят се е наел да излекува 16 болни в крайна фаза на рак.

Биорезонансната диагностика е най-информативният и безопасен метод за експресна и цялостна диагностика на човешкото тяло. При тестването е възможно намиране на начални изменения на клетъчно ниво преди тяхната проява като субективни оплаквания.

Даните за обективното състояние на човешките органи,тъкани и хромозоми се предават на екрана в реално време. Цялата информация за състоянието на организма се доставя от мозъка на изследвания човек. Използват се специални тригерни датчици под формата на слушалки, които се поставят на слепоочните кости.

Посредством специална мощна софтуерна програма, получената информация се визуализира на екрана под формата на триизмерни модели на органи. Използва се специфична система от маркери, за да се отбелижи актуалното им състояние.

Известно е, че бактериите, вирусите и паразитите имат своя собствена честота на трептене. Ако тя е известна патогенът може да бъде унищожен и организмът отново е здрав. Предимството на биорезонансното лечение е, че то не засяга нито една здрава човешка клетка,защото те фукционират на други честоти.


Основната идея за приложение на биорезонанса в медицината се базира на това,че при правилно подбрана честота на вибрационно въздействие могат да се усилват нормалните “физиологични“ и да се отслабват патологичните колебания в човешкия организъм. По този начин биорезонансното въздействие може да е насочено за неутрализиране на патологичните и за възстановяване на физиологичните колебания.

Биорезонансната терапия има абсолютно универсален спектър на прилагане. За разлика от медикаментозните тя въздейства не на химични процеси, а на биогични колебания и вибрации, свойствени за всички органи и системи в човешкия организъм и привеждането им в нормално състояние. Биорезонансната терапия-това е терапия на биогичните вибрации, с чиито структури организмът влиза в резонанс. Въздействието е възможно както на клетъчно ниво, така и на ниво органи,като различните нива се управляват с различни честотно вълнови параметри.

Този метод може да бъде използван при всички съществуващи нарушения-остри, хронични и функционални. Методът на биорезонансната терапия няма никакви противопоказания, притежава висока ефективност при лечение на заболявания до 80-95%, приложим е при всички възрастови групи и е съвместим с други видове лечения.