Контакти 0898/549276
Лицензиран холистичен кабинет „Биомедикал - Д-р Делчева“

Как протича една биорезонансна диагностика с апарата „Диаком“

 • Сесията започва с подробно снета анамнеза за физическото и емоционално състояние на пациента.
 • По време на диагностиката се изключват мобилните телефони, свалят се всички метални предмети. Не се препоръчва употребата на кафе и алкохол в деня на прегледа.
 • Изследването не е препоръчително при :
  -тежки психически заболявания
  -епилепсия
  -имплантиран пейсмейкер
  -ендопротези
  -рековалестентен стадий на мозъчен инсулт и инфаркт на миокарда

 • Използват се тригерни датчици,които като слушалки се поставят върху главата на пациента.По време на провежданото изследване върху моделите на органите се тестват контролни точки.Тяхното състояние се оценява по шестобална скала.Всяко ниво съответства на определени нива на енергийно състояние на органите.В повечето случаи енергийните поражения отговарят на соматичните,но има и случаи когато енергийните поражения предшестват развитието на соматичните патологии.Още тогава на това ниво на изследване се установяват енергийните поражения настъпили в организма.
 • Всички открити патологични процеси,инфекциозни агенти,тежки метали и отклонения от нормата се описват във финалната епикриза.
 • Установява се степента на съвместимост на препоръчаните медикаменти с организма и степента на тяхното въздействие.

 • При установени отклонения в здравословното състояние на организма се препоръчва Мета терапия-привеждане на енергийното трептене на здрава към болна клетка.
 • FREQ терапия- за премахване на вируси, бактерии, гъбички и паразити и др. Д-р Райф и Д-р Кларк доказват, че микроорганизмите имат собствена честота на трептене.Подавайки тази честота на трептене стените на клетъчните мембрани се разрушават и микроорганизмът умира.
 • След проведената терапия се препоръчва контролна диагностика.
 • Провеждане на Вега тест и установяване на съвместимост с различни групи храни.